อาหารทะเล ปลาทะเล ปลาทู แช่แข็ง ปลาทูนำเข้า boonsirifishery.com

บริษัท บุญศิริ ฟิชเชอรี่ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าปลาทะเลแช่แข็งคุณภาพสูงภายในประเทศ ซึ่งได้รับการคัดสรรเฉพาะจากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพและราคา และเป็นผู้แทนจำหน่ายปลาทะเลแช่แข็งจากผู้้นำเข้าจากต่างประเทศหลายตรายี่ห้อ อาทิเช่น สินค้านำเข้าจากประเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี จีน ปากีสถาน โอมาน เยเมน แอฟริกา และ อีกหลายประเทศทั่วโลก
นอกจากนั้น บริษัท บุญศิริ ฟิชเชอรี่ จำกัด ได้มีการตรวจสอบคุณภาพ และ การประกันคุณภาพ สินค้าจึงมีความสด และคุณภาพสูง เนื่องจากการจัดเก็บในห้องเย็น ระบบมาตรฐานสากล ณ อุณหภูมิ -20  องศาเซลเซียส

 
อาหารทะเล ปลาทะเล ปลาทู แช่แข็ง ปลาทูนำเข้า
 
อาหารทะเล ปลาทะเล ปลาทู แช่แข็ง ปลาทูนำเข้า
ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ในปัจจุบัน บริษัท บุญศิริ ฟิชเชอรี่ จำกัด มุ่งเน้นการขยายธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมทุก พื้นที่ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทฯ มีรถขนส่งสินค้าพร้อมบริการ
ส่งสินค้าถึงที่หมาย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีศูนย์กระจายสินค้า ในเขตภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี,จังหวัดศรีสะเกษ,จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดอำนาจเจริญ,จังหวัดร้อยเอ็ด และวางแผนในการขยายสาขาโดยจะเปิดศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ด้วยทีม Customer Service and Call Center Services ที่มีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการติดตามสถานะการขนส่งด้วยระบบ GPS

Call Center : 045-634-444

Sales Force Team: 081-919-3965, 081-919-9851,

081-999-2665, 089-915-6665, 081-977-4924, 085-778-7171

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ 
ตั้งอยู่ที่ 159 หมู่ 9  ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพร
(ทางหลวง226) ต.หนองไผ่  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 33000

 
 

ภายใต้การจัดองค์กรและการบริหารงานสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์รวมแบบ One Stop Service Center และกระบวนการจัดการธุรกิจที่ได้มาตรฐานสากล ควบคุมด้วยระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย

บริษัทฯ มีนโยบายการสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการทำงานหลากหลายหน้าที่ อีกทั้งยังส่งเสริมการกระจายรายได้ในส่วนภูมิภาค สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพนักงานในท้องถิ่น ให้มีอาชีพที่มั่นคง และมีความสมดุลในชีวิต(work life balance) ส่งผลให้พนักงานทุกคนของเรา มีแรงบันดาลใจ พรั่งพร้อมด้วยทักษะและความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

 
 
 
Copyright © 2009 Boonsiri Fishery Co., Ltd. All Rights Reserved.
Designed by Belong-To